วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้นานๆ


วิธีดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้นานๆ

 1. ถ้าถนอมแบตเตอรี่ให้ดี โทรศัพท์มือถือก็จะใช้ได้นาน

  • ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้ที่ได้มาตราฐาน
  • แบตเตอรี่แบบ Ni-Mn(นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) หรือแบบ Ni-Cd(นิกกเกิลแคดเมียม)ต้องใช้ให้หมดก่อนจึงจะชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ แต่แบตเตอรี่แบบ Li-ion(ลิเทีียมไอออน)ควรชาร์จบ่อยๆให้แบตเตอรี่เต็มอยู่เสมอ
  • ถ้าโทรศัพท์อยู่นอกพื้นที่รับสัญณาณควรปิดเครื่องเอาไว้ เพราะโทรศัพท์จะรับส่งคลื่นวิทยุกับสถานีฐานตลอดเวลา เพื่อระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ ทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่
  • ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็วเพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

2. ถอดปลั๊กออกก่อนดึงสายชาร์จแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์

  • ถ้าไม่ถอดปลั๊กออกก่อนจะทำให้เมนบอร์ดทำงานหนัก เมนบอร์ดคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นถ้าเมนบอร์ดชำรุดค่าซ่อมแพงมากเหมือนกับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย

  3. ไม่เก็บโทรศัพท์มือถือรวมกับสิ่งอื่นๆ

  • การเก็บโทรศัพท์มือถือไว้รวมกับกุญแจ เหรียญ หรือโลหะต่างๆอาจทำให้ตัวโทรศัพท์หรือหน้าจอเป็นรอยขีดข่วน และหากส่วนที่เป็นโลหะทองแดงในช่องสำหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่สัมผัสกับโลหะ แบตเตอรี่อาจเสื่อมได้ถ้าอยากใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ ไม่ควรเก็บไว้กับสิ่งของอื่นๆ

ทีมา:ครอบครัวตึ่งหนืด

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555


ประโยชน์ของการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ

    •ตัวเครื่องภายนอกดูสวยงาม
    •ปุ่มหรือหน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีขึ้น
    •ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อให้เกิดโรคกับผู้ใช้

   ก่อนทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ 

•ถอดแบตเตอรี่ออก หากถอดไม่ได้ให้ปิดสวิทช์หรือสั่งให้เครื่องหยุดทำงาน
•หากหน้ากากหรือแป้นปุ่มถอดได้ แกะแยกออกจากตัวเครื่อง
  (คำเตือน: การถอดอุปกรณ์บางชิ้นส่วนออกอาจทำให้มือถือหมดประกัน)
•เลือกสถานที่ที่ไม่มีไฟ, ความร้อนสูงจัด, หรือไฟฟ้าอยู่ใกล้มาก
•อ่านคู่มือโทรศัพท์ ดูคำแนะนำพิเศษในการทำความสะอาด หากมี

    อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดโทรศัพท์

 •ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหนัง
  หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยา) เลือกใช้แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมชองน้ำน้อยที่สุด
•ผ้านุ่มซับน้ำ หรือผ้าเช็ดเลนส์ หรือกระดาษทำความสะอาด ที่ไม่มีเส้นใยหลุด
  ออกง่ายเมื่อเปียก

     ขั้นตอนทำความสะอาด

 •ตรวจสอบว่าปิดโทรศัพท์แล้ว
•ใช้ผ้าหรือกระดาษทำความสะอาดซับแอลกอฮอล์หมาดๆ
•นำผ้าหรือกระดาษที่ซับแอลกอฮอล์ไปเช็ดตามตัวเครื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่ถูก
  สัมผัสมากๆ หากใช้จอสัมผัสหรือทัชสกรีน ผู้ผลิตหลายรายแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด
  จอเท่านั้น หากจอมีคราบหนามากอาจซับผ้าด้วยน้ำหมาดๆก่อนเช็ด
•หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ซึมเข้าบริเวณที่มีช่องหรือปุ่ม
•อย่าเช็ดแบตเตอร์รี่หรือบริเวณภายในเครื่อง
•ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษทำความสะอาดแห้ง เช็ดตัวเครื่องโดยรอบให้แห้ง
  หลังจากเครื่องแห้งเสร็จเรียบร้อย ประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ และเปิดเครื่องทดลองใช้งาน
  หากเครื่องไม่ทำงาน รีบถอดแบตเตอร์รี่ออกทิ้งไว้สักพักก่อนทดลองใช้ใหม่อีกครั้ง ที่มา ขอบคุณข้อมูลจาก FANZIS

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


 เครื่องโทรศัพท(Telephone) 
     เครื่องโทรศัพท์เป็นอุปกรณืที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันนี้เพราะสามารถที่จะทำการโอนสายการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์
การบันทึกเสียงคู่สนทนา 
ภายในโทรศัพท์เครื่องเดียว ทำการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมี 2 ประเภทคือ

     1. โทรศัพท์ประเภทใช้สาย มี 2แบบ 
          1.1 โทรศัพท์ระบบสายตรง เป็นโทรศัพท์ไว้ติดต่อภายนอกโดยตรงไม่ผ่านระบบตู้สาขา
ในการสลับสาย
          1.2 โทรศัพท์ระบบพีเอบีเอกซ์ เป็นโทรศัพท์ระบบตู้สาขา หรือชุมสายในการสลับสาย
เพื่อโอนไปยัง เครื่องโทรศัพท์ ที่อยู่ภายในสำนักงาน
     2. โทรศัพท์ประเภทไร้สายมี 2 แบบคือ
          2.1 โทรศัพท์ไร้สายแบบติดตั้งอยู่กับที่ ประกอบไปด้วยโทรศัพท์ตัวแม่กับตัวลูกรัศมีการทำงาน
ขึ้นอยู่กับ สถานที่ใช้งาน
         2.2 โทรศัพท์ไร้สายแบบเคลื่อนที่ เป็นโทรศัพท์ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกในการใช้
และงานพกพา รัศมีของการทำงานขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่ให้บริการ โดยมีการเชื่อมโยงลักษณะตาข่าย
ที่เรียกว่าระบบเซลลูล่า
     
        การดูแลรักษาโทรศัพท์
    1. ควรมั่นทำความสะอาดโทรศัพท์เป็นประจำ
    2. ควรจัพดวางหรือติดตั้งโทรศัพท์ในบริเวรที่แ้ห้งไม่เปียกชื้น
    3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือที่แนบมา 

    4. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นสายดิน สายนำสัญญานว่ามีการชำรุดหรือไม่ หากมีการชำรุด
ก็ทำกาีรซ่อมแซม หรือเปลี่ยอุปกรณ์ทันที