วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้นานๆ


วิธีดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้นานๆ

 1. ถ้าถนอมแบตเตอรี่ให้ดี โทรศัพท์มือถือก็จะใช้ได้นาน

  • ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้ที่ได้มาตราฐาน
  • แบตเตอรี่แบบ Ni-Mn(นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) หรือแบบ Ni-Cd(นิกกเกิลแคดเมียม)ต้องใช้ให้หมดก่อนจึงจะชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ แต่แบตเตอรี่แบบ Li-ion(ลิเทีียมไอออน)ควรชาร์จบ่อยๆให้แบตเตอรี่เต็มอยู่เสมอ
  • ถ้าโทรศัพท์อยู่นอกพื้นที่รับสัญณาณควรปิดเครื่องเอาไว้ เพราะโทรศัพท์จะรับส่งคลื่นวิทยุกับสถานีฐานตลอดเวลา เพื่อระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ ทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่
  • ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็วเพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

2. ถอดปลั๊กออกก่อนดึงสายชาร์จแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์

  • ถ้าไม่ถอดปลั๊กออกก่อนจะทำให้เมนบอร์ดทำงานหนัก เมนบอร์ดคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นถ้าเมนบอร์ดชำรุดค่าซ่อมแพงมากเหมือนกับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย

  3. ไม่เก็บโทรศัพท์มือถือรวมกับสิ่งอื่นๆ

  • การเก็บโทรศัพท์มือถือไว้รวมกับกุญแจ เหรียญ หรือโลหะต่างๆอาจทำให้ตัวโทรศัพท์หรือหน้าจอเป็นรอยขีดข่วน และหากส่วนที่เป็นโลหะทองแดงในช่องสำหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่สัมผัสกับโลหะ แบตเตอรี่อาจเสื่อมได้ถ้าอยากใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ ไม่ควรเก็บไว้กับสิ่งของอื่นๆ

ทีมา:ครอบครัวตึ่งหนืด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น